ΜΕΓΑΣ ΕΥΕΡΓΕΤΗΣ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ Ο ΜΕΤΑΞΑΣ

Σε σελίδα φίλα προσκείμενη σε καθεστωτικά πολιτικά μοντέλα , διαβάζουμε την καθοριστική συμβολή του...Πανιώνιου  Ιωάννη Μεταξά στο γήπεδο του Ολυμπιακού.

Μέγας ευεργέτης του Ολυμπιακού ο Μεταξάς

Για του λόγου το αληθές, μεταφέρουμε από την Στήλη «Πρίν 80 χρόνια» της «Καθημερινής»: «19 Οκτωβρίου 1936: Ο Πειραιεύς αποκτά Στάδιον. Η είδησις θα ικανοποιήση όχι μόνον τους Πειραιείς, οι οποίοι παρακολουθούν από ετών την αγωνιστικήν εκδήλωσιν με ενδιαφέρον εγγίζον τα όρια ενός δημιουργικού αθλητικού φανατισμού, αλλά και πάντα άλλον, γνωρίζοντα ότι η ύπαρξις αγωνιστικών χώρων αποτελεί πάντοτε διά την κοινωνίαν μίαν εγγύησιν βελτιώσεως. Την αλήθειαν ταύτην διεκήρυξε ο Πρωθυπουργός κ. Ιωάννης Μεταξάς. [...] Το νέον Πειραϊκόν Στάδιον θα ανεγερθή εις την θέσιν του Ποδηλατοδρομίου, το οποίον από του 1896, ότε ιδρύθη υπό της εταιρείας Σιδηροδρόμων Αθηνών - Πειραιώς διά να τελεσθούν οι Ολυμπιακοί Αγώνες ποδηλασίας, μέχρι σήμερον ότε αποτελεί ιδιοκτησίαν της Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων [...] συγκεντρώνει το μεγαλύτερον μέρος της αγωνιστικής κινήσεως του Πειραιώς. Την σχετικήν πρωτοβουλίαν έχουν αναλάβει τα σωματεία «Ολυμπιακός» και «Εθνικός» τα οποία έχουν μισθώσει τον χώρον από του 1933 με δικαίωμα να τον διατηρήσουν μέχρι του 1946 τουλάχιστον. [...] Δέον να σημειωθή ιδιαιτέρως και το ενδιαφέρον της Α. Β. Υ. του Διαδόχου Παύλου όστις συνέστησε εις τον Δήμον Πειραιώς πάσαν δυνατήν ενίσχυσιν της προσπαθείας. Ηδη μετά την εξασφάλισιν του μεγαλυτέρου ποσού της όλης δαπάνης, προϋπολογιζομένης εις έν και ήμισυ εκατομμύριον, ήρχισεν από της 20ής παρελθόντος μηνός διά της κατεδαφίσεως της εξέδρας η πρώτη σειρά έργων»!..

Τα βλέπουμε όλα πράσινα και στο Instagram. Ακολούθησέ μας!
ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ

ΕΞΕΔΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Κυριακή, 20 Οκτωβρίου