«ΑΝΤΙΟ» ΣΤΟ 2016 ΜΕ… ΓΣ ΓΙΑ ΤΗ «ΣΥΜΜΑΧΙΑ»

Η Παναθηναϊκή Συμμαχία ανακοίνωσε τη διεξαγωγή Γενικής Συνέλευσης στις 31 Δεκεμβρίου 2016 στην οποία θα προκηρυχθεί η ΑΜΚ ύψους 5 εκατ. ευρώ.

«Αντίο» στο 2016 με… ΓΣ για τη «Συμμαχία»

Αναλυτικά:

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ 2012»

Έχοντας υπ’ όψιν :

Α. Τις διατάξεις του από 24.05.2012 Καταστατικού του Σωματείου

Β. Την από 12.12.2016 Απόφαση του Δ.Σ. του Σωματείου

ΚΑΛΟΥΜΕ

Τα ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ του Σωματείου σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 31η Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Σάββατο και ώρα 17:00, στη Θύρα 3 του Γηπέδου Απόστολος Νικολαΐδης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα της Συνέλευσης.

Έγκριση απολογιστικής έκθεσης πεπραγμένων και διαχειριστικού απολογισμού από 01.07.2015 έως 30.06.2016.

Έγκριση έκθεσης Ελεγκτικής Επιτροπής.

Απαλλαγή ή μη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής από κάθε ευθύνη για την περίοδο από 01.07.2015 έως 30.06.2016.

Ενημέρωση για τη σύναψη ανταποδοτικών συμβάσεων με εταιρείες και έγκριση αυτών.

Διάφορες ανακοινώσεις. 

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαρτία που προβλέπεται στο Καταστατικό, η Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την 2α Ιανουαρίου 2016, ημέρα Δευτέρα στις 17:00, στον ίδιο χώρο και με τα ίδια θέματα Ημερησίας Διάταξης. Στην περίπτωση αυτή, η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία ανεξαρτήτως του αριθμού των παρόντων μελών.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Α) Παρακαλούνται τα τακτικά μέλη να έχουν τακτοποιήσει μέχρι την 20.12.2016 το αργότερο τυχόν εκκρεμότητες των στοιχείων, για να μη δημιουργηθεί συνωστισμός και καθυστέρηση την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.

Β) Δικαίωμα ψήφου έχουν μόνο τα τακτικά μέλη, τα οποία θα έχουν εγγραφεί με καταβολή εγγραφής/συνδρομής ή/και θα έχουν ανανεώσει τη συνδρομή τους με καταβολή αυτής, μέχρι την 20.12.2016.

Γ) Τα μέλη κατά την προσέλευσή τους, θα πρέπει να έχουν μαζί τους την ταυτότητα ή το διαβατήριό τους, ανάλογα με τα στοιχεία που έχουν δηλώσει κατά την έγγραφή τους. Επιθυμητή και η επίδειξη της κάρτας μέλους του Σωματείου.

Δ) Οι εξουσιοδοτήσεις για τη συμμετοχή και τη ψηφοφορία στη Γενική Συνέλευση πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις των άρθρων 19.4 και 32.13 του Καταστατικού. Περισσότερες πληροφορίες θα είναι διαθέσιμες στην επίσημη ιστοσελίδα του Σωματείου, προς διευκόλυνση των τακτικών μελών στο προσεχές διάστημα. 

Σχετικά με τα ανωτέρω παραπέμπουμε και στο Καταστατικό του Σωματείου, του οποίου μπορείτε να λάβετε γνώση επισκεπτόμενοι την ιστοσελίδα του Σωματείου www.paomprosta.gr».

Τα βλέπουμε όλα πράσινα και στο Instagram. Ακολούθησέ μας!
ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ

ΕΞΕΔΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Τρίτη, 23 Απριλίου